La Copa de Maastricht

Postadres:
Lakenweversstraat 29D32
6211 BK Maastricht

Emailadres:
lacopademaastricht@gmail.com

Telefoonnummer:
06-27498529

La Copa Commissie 2020:

Martijn Verspaget (Vice-Voorzitter)                       Valerie Vaessen (Voorzitter)       
Thomas van Strien (Penningmeester)                  Suzan Jordan (Secretaris)                                          Joep van Dommelen                                                Aafke Delissen

          

b

b

b