La Copa de Maastricht

Postadres:
Lakenweversstraat 29D32
6211 BK Maastricht

Emailadres:
lacopademaastricht@gmail.com

Telefoonnummer:
06-13158071

La Copa Commissie 2019:

Bram Arts (Vice-Voorzitter)                                Lauren Coenen (Voorzitter)       
Emil van de Par (Penningmeester)                   Valerie Vaessen (Secretaris)
Thomas Waltmans                                              Julie Hameleers

          

b

b

b